• Zoeken

Alcohol

"Mijn missie is het terugdringen van de maatschappelijke kosten en overlast door alcoholgebruik"

Ninette van Hasselt

“Overmatig alcoholgebruik behoort wereldwijd tot de belangrijkste risicofactoren van ziekte en sterfte. Ook de maatschappelijke en sociale schade van overmatig alcoholgebruik zijn groot. In Nederland heeft 81 procent van de bevolking ouder dan 12 jaar recent alcohol gedronken. Dat is een kleine stijging ten opzichte van eerdere metingen.

Zorgelijk vind ik vooral de groepen die niet goed maat weten te houden en regelmatig teveel drinken. Dat geldt voor zo’n 70 procent van de jongeren die drinken. Onder volwassenen is er veel verborgen alcoholproblematiek. Alcoholgebruik gaat samen met overlast, geweld, grensoverschrijdende seksuele ervaringen en verkeersongevallen. Redenen te over dus om zowel het gebruik, de mate van gebruik en de gevolgen goed te monitoren.”

"Begin 2015 waren er veel vragen van professionals in het veld nav het onderzoek van Sarai Boelema naar effect van alcohol op het brein. Wij hebben daar een expertmeeting over georganiseerd. Wij kregen veel vragen uit het veld, maar wilden ook kijken of de preventieboodschap aangepast moest worden.

Vorig jaar werd IkPas voor het eerst landelijk georganiseerd. Het was een groot succes. Ik vond dat eigenlijk heel verrassend. Ik hoorde zowel in mijn eigen omgeving als via media en derden dat mensen opeens spontaan gingen nadenken over hun eigen drinkgewoonten. Dat ook een aantal mensen uit de media en politiek meededen aan de actie het ook ondersteunden heeft daarbij zeker geholpen. Lees het nieuwsbericht over IkPas.

De studiereis naar Stockholm in oktober was wederom bijzonder inspirerend. Met 16 mensen, waaronder wethouders, beleidsmedewerkers en boa’s deden we nieuwe inzichten en ervaringen op. Ik word heel blij van de STAD aanpak in Zweden. Het laat zien dat als je heel serieus met meerdere stakeholders gezamenlijk een aanpak neerzet en werkt aan de implementatie, je enorm kunt besparen op allerlei kosten: van justitie, politie, verzekeraars, werkuitval en gezondheidszorg. Ik maak me er persoonlijk sterk voor om die werkwijze ook in Nederland in te voeren en geschikt te maken voor feesten en festivals. Waar je ook van onder de indruk raakt is de professionaliteit in de horeca. Het vak wordt er meer serieus genomen, en het uitgaan is er supergezellig!"

“Het tegengaan van bingedrinken is een enorme uitdaging, en niet alleen voor jongeren. Allerlei soorten overlast hangen vaak samen met dronkenschap.  

Studenten zijn voor ons een nieuwe groep waar we een aanbod voor hebben ontwikkeld. De grote uitdaging is de drinkcultuur wat bij te sturen. 
Daarnaast komen de ouderen steeds meer in beeld. De groep wordt groter, en de gemiddelde alcoholconsumptie neemt sterk toe naarmate de leeftijd vordert. Dat is ook een aandachtspunt. 
De komende tijd zullen we meer zicht krijgen op de rol van alcohol bij huiselijk geweld. Ik denk dat overmatig alcoholgebruik daar vaak een factor is. Het is goed om daar meer over te weten.”

Frisse start, nieuw lesprogramma voor de brugklas

Het preventieprogramma De gezonde school en genotmiddelen (DGSG) heeft een nieuw lesprogramma voor de brugklas: Frisse Start. Uitgangspunt is dat met preventie van middelengebruik in de vroege adolescentie resultaat is te boeken.

Lees meer over Frisse start!

Zestien scholen

maken dit schooljaar 2015-2016 gebruik van het programma, waarmee ruim 2400 leerlingen bereikt worden. Zeven van deze scholen doen mee aan het onderzoek naar de effectiviteit van Frisse Start. Resultaten van het onderzoek worden voor de zomervakantie van 2016 verwacht. Op basis van deze resultaten en de ervaringen uit de praktijk zullen de materialen eventueel aangepast worden. http://www.dgsg.nl/scholen/dgsg-vo/frisse-start

Promoties

Nieuwe inzichten in het voorkomen van alcoholstoornis

Het promotieonderzoek van Trimbos-collega Marlous Tuithof biedt nieuwe inzichten in het voorkomen van alcoholstoornis in de Nederlandse bevolking. Met de cijfers van NEMESIS-2 als uitgangspunt blijkt dat alcoholproblemen in de algemene bevolking vaak mild en van voorbijgaande aard zijn. Er is echter ook een groep met ernstige en chronische problemen. Bovendien komen naar schatting 45.000 mensen met langdurige alcoholproblemen hiervoor niet in zorg. Marlous Tuithof promoveert op 3 juli 2015 aan de Universiteit van Amsterdam.

Entertainment-education

Goed nieuws: met entertainment-education kan alcoholgebruik onder jongeren ontmoedigd worden. Dat blijkt uit het proefschrift ‘I was totally there! - Understanding engagement in entertainment-education narratives’ van Lonneke van Leeuwen, wetenschappelijk medewerker bij het Trimbos-instituut, waarop zij op 29 juni 2015 promoveerde aan Wageningen University.

Centraal in het onderzoek staat de 11-delige entertainment-education dramaserie Roes. Roes werd ontwikkeld door de VPRO, IDTV en het Trimbos-instituut en in 2008 uitgezonden op televisie. 

Gemeentelijk alcoholbeleid

Op 1 januari 2015 is het Expertisecentrum Handhaving Drank- en Horecawet ondergebracht bij het Trimbos-instituut. Het Expertisecentrum helpt gemeenten bij de uitvoer van het toezicht op de Drank- en Horecawet. In dit kader wordt op 17 september 2015 de eerste landelijke studiedag Alcohol Toezicht georganiseerd voor ruim tweehonderd beleidsmakers en toezichthouders.

We ondersteunen gemeenten bij het ontwikkelen, implementeren en evalueren van hun alcoholbeleid. Voor de gemeente Rotterdam, bijvoorbeeld, hebben we de naleving van de leeftijdsgrens voor alcohol en de naleving van het verbod op doorschenken in de horeca en sportkantines in kaart gebracht. Aansluitend onderzochten we hoe verkopers die de wet naleven en verkopers die de wet overtreden van elkaar verschillen. Hiermee kreeg de gemeente inzicht in (potentieel) effectieve en ineffectieve nalevingsstrategieën.

Drugsgebruik onder jongeren was regelmatig onderwerp van publiek debat op Texel. Op verzoek van de gemeente Texel is onderzocht in hoeverre sprake is van een problematische situatie en zijn kansen voor beleid geïnventariseerd. Meer informatie via lokaalmiddelenbeleid.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.