• Zoeken

Veelvoorkomende psychische aandoeningen

“Voorkomen dat depressie volksziekte nummer 1 wordt"

Brigitte Boon

“Depressie staat al jaren in de top vijf van:

  • hoogste ziektelast
  • hoogste ziektekosten
  • grootste veroorzaker van arbeidsverzuim

Het dreigt zelfs van de derde plaats naar de oneervolle eerste plaats te stijgen. Terwijl effectieve preventie van depressie mogelijk is, in veel gevallen zelfs op een kosteneffectieve manier. Belangrijk is dat we meer focussen op groepen waarvan we weten dat ze een groter risico lopen op het ontwikkelen van een depressie."

“In de afgelopen jaren hebben we zowel online als offline steeds meer doelgroepgerichte en klachtgerichte interventies ontwikkeld. De mini-interventies minder piekeren, beter slapen en minder stress zijn bijvoorbeeld gericht op klachten die als ze onbehandeld blijven mogelijk kunnen leiden tot depressieve klachten. Hoe vroeger je erbij bent, hoe groter de kans dat je mogelijk erger kunt helpen voorkomen.

In 2016 wordt het effectonderzoek naar deze online variant van deze klachtgerichte interventies afgerond, en weten we of we ze landelijk aan kunnen gaan bieden. Ook hebben we in 2015 verschillende richtlijnen ontwikkeld, om de behandeling en zorg voor mensen met een depressie verder te verbeteren. Het aanbod op het voorkomen van depressies is steeds uitgebreider."

"We weten steeds meer over hoe je een depressie kunt voorkomen. Dan vind ik dat we met zijn allen moeten zorgen dat dat gaat gebeuren, linksom of rechtsom. Complicerende factor is dat het ondanks het feit dat het veel voorkomt, toch nog steeds een taboe is om te vertellen dat je last hebt van een depressie en er open over te zijn. Zowel in de familie- en vriendenkring als op het werk. Ook dat moet veranderen. Dat is mijn persoonlijke uitdaging.”

Depressiepreventie

Risicogroepen

Van de pas bevallen moeders krijgt ongeveer dertien procent een depressie. In 2015 is begonnen met de ontwikkeling van een e-learning voor het signaleren van een postpartum depressie. Deze online cursus helpt professionals om vroegtijdig depressieve klachten bij zwangere vrouwen en pas bevallen moeders te herkennen, bespreekbaar te maken en waar mogelijk te voorkomen.

Positief zwanger

In samenwerking met het Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland wordt voor Turkse en Marokkaanse vrouwen, een aparte risicogroep, de online zelfhulpcursus Positiefzwanger.nl gemaakt.

Jongeren

Ook jongeren zijn extra gevoelig voor depressieve klachten. De JGZ-richtlijn Depressie bij kinderen en jongeren doet aanbevelingen voor signalering, begeleiding en toeleiding naar diagnostiek/behandeling van depressie bij kinderen en jongeren van 0-19 jaar.

Debat & studiedag

In november 2015 is in Utrecht een debat georganiseerd: Jong en depressief: pillen, praten, opvoeden of laten? En op 27 november in Oss de studiedag Depressiepreventie bij adolescenten, over de meest recente inzichten uit praktijkgericht onderzoek en ervaringen uit het werkveld op het gebied van voorkomen en behandelen van depressie.

Werknemers

Voor de risicogroep werknemers is Return@Work ontwikkeld. Dit blended e-health programma helpt werknemers die zijn uitgevallen door psychische klachten om sneller terug te keren naar werk. Uit een in de zomer gepubliceerd onderzoek blijkt dat werknemers die dit programma volgen, sneller weer aan het werk gaan en na negen maanden beter hersteld zijn van klachten. Samen met Achmea is verkend hoe dit programma verder kan worden geïmplementeerd.

Beter slapen, minder piekeren, minder stress?

Online training snelbeterinjevel.nl

Slecht of te kort slapen. Teveel piekeren. Stress. Het zijn veel voorkomende klachten die, als ze langer aanhouden, kunnen leiden tot ernstiger klachten en zelfs een depressie of angst- stemmingsstoornis. Om dit te helpen voorkomen zijn in 2013 korte interventies ontwikkeld om deze klachten tegen te gaan. 

In 2015 zijn de online versies van deze klachtgerichte mini-interventies onderzocht op effectiviteit. In de loop van 2016 worden de resultaten van dit onderzoek bekend. 

Naar de training voor professionals

Trainingen voorkomen van suïcide: PITSTOP en STIP

Voor het verbeteren van de diagnostiek en behandeling van mensen met suïcidaal gedrag hebben in 2014 en 2015 89 GGz-professionals de Professionals in Training to STOP suïcide (PITSTOP) training gevolgd. Samen hebben zij vervolgens 563 collega’s getraind.

De StiP-cursus Suïcidepreventie is speciaal opgezet voor huisartsen. De cursussen zijn onderdeel van het project ‘Landelijk implementatieplan multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag’. Het Trimbos-instituut voert dit project uit met subsidie van ZonMw en het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Generieke module

In 2015 is ook gestart met de ontwikkeling van de generieke module diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag vanuit patiëntperspectief. Deze wordt in 2016 afgerond. 

Meer informatie

Zorgstandaarden en generieke modules

In 2015 is begonnen met de ontwikkeling van onder andere de zorgstandaarden angststoornissen en depressie. De komende twee jaar worden samen met het veld in opdracht van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz vier nieuwe zorgstandaarden en zes generieke modules voor de ggz ontwikkeld.

Samen met cliëntorganisaties, beroepsverenigingen, kenniscentra en andere relevante stakeholders heeft het Trimbos-instituut ook een coördinerende rol bij de ontwikkeling van zorgstandaarden bipolaire stoornissen en eetstoornissen. Daarnaast worden generieke modules ontwikkeld op het gebied van:

  • zelfmanagement
  • diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag
  • herstelondersteunende zorg
  • familiesysteem
  • LVB
  • ouderenpsychiatrie

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.