• Zoeken

Internationaal

Project Central Asia Drug Action Programme (CADAP 6) 2015-2018

Op 1 april 2015 is de zesde fase van het Project Central Asia Drug Action Programme (CADAP 6) gestart dat zich richt op de ondersteuning van vijf landen in Centraal Azië (Kazachstan, Kirgizistan, Tadzjikistan, Turkmenistan en Uzbekistan) bij de ontwikkeling van:

  • een consistent drugsbeleid
  • een monitoringssysteem verzameling en analyse van gegevens over aard en omvang van de drugsproblematiek
  • de ontwikkeling van vernieuwende en effectieve preventiemethoden en drugsbehandeling

Het Trimbos-instituut is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een consistent drugsbeleid. Het belangrijkste doel is het verbeteren van het kennisniveau en een groter commitment van beleidsmakers en andere stakeholders.

CADAP 6 wordt gesubsidieerd door de Europese Commissie en uitgevoerd onder leiding van GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit).

Trimbos projectleider EU-programma mentale gezondheid

In 2015 is het project ‘The EU Compass for Action on Mental Health and Well-being (2015-2018)’ gestart met Trimbos-Internationaal als projectleider.
Belangrijk doel is om de resultaten van het EU-actieplan voor mentale gezondheid en welzijn te implementeren in de lidstaten.
In het programma staan de volgende prioriteiten:

  • voorkomen van depressie en verhogen van de mentale weerbaarheid;
  • betere toegang tot zorg;
  • zorgen voor een goed zorgaanbod op lokaal en regionaal niveau;
  • voorkomen van suïcide;
  • psychische zorg op het werk én op scholen en
  • het ontwikkelen van een integrale aanpak vanuit de overheid om de mentale gezondheid te verbeteren. 

In 2016 worden ‘best practices’ geanalyseerd en worden de gegevens over effectieve preventie en zorg verder ontsloten voor een EU-database. In september 2016 wordt een EU Compass Forum georganiseerd voor de ruim 150 stakeholders.

Trimbos kantoor in Brussel

Vanaf 9 februari 2015 heeft het Trimbos-instituut een kantoor in Brussel om van daaruit  te werken aan internationale implementatie van evidence-based interventies op het gebied van geestelijke gezondheid en verslaving. 

De Europese Commissie is een belangrijke financier van onderzoek naar ggz-problematiek en in Brussel vinden regelmatig belangrijke beleidsoverleggen plaats over deze thema’s. Ook wordt geïnvesteerd in nieuwe internationale samenwerkingsverbanden en strategische allianties.

Voortgang hervorming GGZ in Moldaviƫ

Begin maart is het eerste Trimbos-kantoor geopend in Moldavië. In 2014 is een vierjarig traject gestart om de GGZ in Moldavië te verbeteren en toegankelijker te maken, in opdracht van het Zwitserse Agentschap voor Ontwikkeling en Samenwerking en in samenwerking met het NIVEL, Luzerner Psychiatrie (GGZ service provider in Zwitserland) en The Romanian League for Mental Health. Vier districten in Moldavië zijn geselecteerd als pilotregio voor  hervormingen in de rest van het land. Eind 2015 zijn er in de regio’s ook daadwerkelijk locaties geopend waar mensen terecht kunnen voor advies en zorg.

Op landelijk niveau zijn er substantiële stappen gezet richting de hervorming van de GGZ. Er is onder meer een nieuwe structuur en werkwijze wettelijk vastgelegd, er zijn richtlijnen voor depressie en schizofrenie opgesteld en ook het onderwijsprogramma voor psychologen, psychiaters en artsen is aangepast. Professionals werkzaam in de GGZ zijn getraind of bijgeschoold volgens de nieuwe richtlijnen en werkwijze. Ook is er geïnvesteerd in het bestrijden van stigma en vergroten van de kennis over GGZ-problematiek. In 2016 worden nieuwe richtlijnen voor angststoornissen en bipolaire stoornissen afgerond. Daarnaast worden huisartsen getraind, wordt het actieplan verder uitgerold en blijft stigma een actiepunt.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.