• Zoeken

Terugblik Raad van Toezicht

"De kracht van het Trimbos-instituut is de combinatie van weten, monitoren, ontwikkelen en implementeren"

Wouter Vlasblom, voorzitter Raad van Toezicht

"De kracht van het Trimbos-instituut is de combinatie van weten, monitoren, ontwikkelen en implementeren. Er zijn veel thema’s actueel in de maatschappij die een grote impact hebben op mensen en waar het Trimbos-instituut relevante kennis en expertise op heeft. Het Trimbos is goed zichtbaar, maar het is belangrijk om daarin te blijven investeren. Door meer vanuit deskundigheid in te haken op de actualiteit, creëer je nieuwe kansen."

"2015 is een jaar van veranderingen geweest. Het strategische plan 2015-2020 waarmee Trimbos-voorzitter Rutger Engels een nieuwe visie en koers uit heeft neergezet, is verschillende keren besproken in de Raad van Toezicht. Wij vonden het als Raad van Toezicht - vanuit onze advies gevende, toezichthoudende en eindverantwoordelijke rol - van groot belang dat er gefocust werd. Het richten op de vijf kernthema’s past daar goed in. We hebben er verder voor gepleit dat de internationale ambities in het strategische plan zouden worden ingebed, dat het geen losstaand onderdeel meer vormt. Dat door het veranderprogramma in de organisatie de verantwoordelijkheid van de programmahoofden meer centraal is komen te staan, vinden wij ook een goede ontwikkeling.

We hebben in 2015 als Raad van Toezicht ook ons eigen functioneren tegen het licht gehouden. We werken nu met commissies op verschillende thema’s en hebben de taken meer verdeeld. Ook wij werken daardoor nu efficiënter. 

Verder heeft het najaar in het teken gestaan van het vertrek van bestuurslid Patricia Geradts, die 12 jaar lang een positieve bijdrage aan het Trimbos-instituut heeft geleverd, en het zoeken naar een geschikte opvolger, die we gevonden hebben in de persoon van Anne-Marie Laeven-de Boer.

"De verdere uitvoering van strategisch plan en het doorvoeren van de kernthema’s zie ik als de belangrijke uitdaging voor de komende jaren. Zulke dingen realiseer je niet binnen één jaar. Dat geldt ook voor de ontwikkeling van programmahoofden tot business verantwoordelijken. Dat vergt veel investering en opleiding en gaat gepaard met een cultuuromslag. Het is heel goed dat het Trimbos-instituut die omslag al in gang heeft gezet, omdat het helpt om te anticiperen op verdere ontwikkelingen in de markt. De afhankelijkheid van subsidieverstrekkers is nog steeds een bedreiging.

Verder is het van belang alert te blijven op ontwikkelingen in de zorg. Het Trimbos-instituut heeft een vrij stevige positie. Dat is echter geen gegeven, je moet er hard voor werken om die positie te houden. Dus blijven focussen op de dingen waar je goed in bent, dat vooral heel goed blijven doen en op die punten doorontwikkelen.

Tegelijkertijd openstaan voor nieuwe ontwikkelingen, zoals de mogelijkheden van serious gaming, maar ook online gok- en gameverslaving. Daar speelt het Trimbos-instituut goed op in en dat moeten we blijven doen."

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.